วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. ๒๒๗๕-พ.ศ. ๒๓๑๐)

       กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยอยุธยาตอนปลาย

          ๑. พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ งานที่ทรงพระราชนิพนธ์ คือ

           - โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์

          ๒. เจ้าฟ้าอภัย งานที่ทรงนิพนธ์ คือ

           -  โคลงนิราศ

          ๓. เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร งานที่ทรงนิพนธ์ คือ

          -  นันโทปนันทสูตรคำหลวง

          -  พระมาลัยคำหลวง

          -  กาพย์เห่เรือ

          -  กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

          -  กาพย์ห่อโคลงนิราศ

          -  บทเห่เรื่องกากี เห่สังวาส เห่ครวญ และเพลงยาว

         ๔. เจ้าฟ้ากุณฑล งานที่ทรงนิพนธ์ คือ

         -  ดาหลัง (อิเหนาใหญ่)

         ๕. เจ้าฟ้ามงกุฎ งานที่ทรงนิพนธ์ คือ

         -  อิเหนา (อิเหนาเล็ก)

         ๖. พระมหานาควัดท่าทราย งานที่แต่ง คือ

         -  ปุณโณวาทคำฉันท์

         -  โคลงนิราศพระบาท

         ๗. หลวงศรีปรีชา (เซ่ง) งานที่แต่ง คือ

         -  กลบทสิริวิบุลกิติ
       เมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุงศรีอยุธยาเริ่มระส่ำระสาย เนื่องจากการชิง
ราชสมบัติ เกิดกบฏและเกิดสงครามกับนครศรีธรรมราชและกัมพูชาจึงทำให้วรรณคดีชะงักงันเป็นเวลาเกือบครึ่ง
ศตวรรษต่อมาได้มีโอกาสรุ่งเรืองขึ้นระยะหนึ่งเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ครองครองราชสมบัติทั้งนี้เพราะ
พระมหากษัตริย์พระองค์นี้เอาพระทัยใส่ในการศึกษาเล่าเรียนของกุลบุตรเป็นพิเศษผู้ถวายตัวเข้ารับราชกาลจะต้อง
มีวิชาความรู้ชั้นสามัญและบวชเรียนในพระพุทธศาสนามาก่อนทรงสนับสนุนงานวรรณคดีอย่างจริงจัง รัชกาลสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งมีเวลา ๒๖ ปี มีความเจริญทางวรรณคดีเท่าเทียมกันกับยุคทองของวรรณคดี กวีมีทั้ง
บรรพชิตและฆราวาสชายและหญิง เจ้านายและสามัญชน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
งานประชาสัมพันธ์ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง โทรศัพท์ /Tel: 038 282078 Ext. 101 โทรสาร/Fax : 038 282079 e-mail: khwuanyuen@gmail.com; prcru101@gmail.com
ขับเคลื่อนโดย Blogger.